Regjeringen vil forlenge kompensasjonsordning for persontogselskapene frem til sommeren

-Vi har forhåpentlig lagt periodene med strenge smitteverntiltak bak oss. Med færre reisende har koronapandemien vært krevende for persontogselskapene. Det er fortsatt vesentlig færre reisende enn før koronaen rammet oss. For å opprettholde et attraktivt togtilbud, går regjeringen inn for å kompensere togoperatørene for reduserte billettinntekter frem til utgangen av juni i år, sier samferdselsminister […]

Reisende vil vite mer før de vil reise kollektivt igjen

Frykt for trengsel på kollektivtransporten er en viktig grunn til at færre vil reise med tog på Østlandet, viser en ny undersøkelse. – Entur jobber for mer deling av data i samferdselssektoren så vi kan gi mer relevant informasjon til de reisende, sier Enturs direktør for marked og mobilitet, Hanne Nettum Breivik. Det forventes en […]