Stor vilje til å bosette flyktninger i kommunene

BILDET: Norske kommuner skulle i utgangspunktet bosette om lag 5 500 flyktninger i år, men dette var før krigen i Ukraina. Foto: Kristine Lindebo. Kommunene melder om en foreløpig kapasitet til å bosette om lag 22 000 flyktninger i 2022. Dette viser Integrerings- og mangfoldsdirektoratets (IMDi) kartlegging. Direktoratet har bedt alle landets kommuner om svar […]

Kommuner har for dårlig kontroll med avløpssystemer

Så mange som 50 av 55 kontrollerte kommuner bryter miljøregelverket og har ikke god nok oversikt over tilstanden til avløpssystemet. Statsforvalteren gjennomførte i 2021 en landsdekkende kontrollaksjon av kommunale avløpssystemer som håndterer utslipp av kommunalt avløpsvann, fra store tettbebyggelser, der kommunen er ansvarlig for forurensningen. Avløpssystemene i 55 kommuner i ni fylker ble kontrollert. – […]

Kommunene hadde lavere utslipp av klimagasser i 2020

67 prosent av kommunene hadde nedgang i utslipp av klimagasser i 2020, viser nye tall. Kommunene er viktige i arbeidet med å få ned klimagassutslippene. Oppdaterte tall for utslipp av klimagasser bidrar til økt bevissthet om utslippene lokalt. Vi håper det vil være et nyttig verktøy for kommunene i deres klimaarbeid. Vi opplever at kommunene […]