Kompetansegruppe for tiltak mot pukkellaks opprettet

Skal gi råd om fangstmetoder, prioritering av vassdrag og hvordan pukkellaks kan bekjempes. Ny stor invasjon av pukkellaks ventes i 2023. For å være best mulig forberedt har Miljødirektoratet opprettet en nasjonal kompetansegruppe, som ledd i oppfølgingen av den nasjonale handlingsplanen mot pukkellaks. – Kompetansegruppa vil få en viktig jobb med å vurdere ulike fangstmetoder, […]