Kors og sverd, hånd i hånd

Under høymiddelalderen og senmiddelalderen (ca. 1100-1500) var kongsmakten og kirken ofte i konflikt med hverandre, men da kristendommen ble innført på 900- og 1000-tallet samarbeidet de to institusjonene usedvanlig godt og effektivt. ESPEN JØRGENSEN tekst og foto Korset og sverdet gikk nærmest hånd i hånd. Kongene samarbeidet gladelig med kirken og vise versa. Kongene og […]