Kraftig krimfall siste to år

BILDET: Kriminaliteten har vært i endring de to siste årene, viser forsikringstall. Foto: Pexels Under koronaperioden har det vært færre bolig-, hytte- og bilinnbrudd, viser forsikringstall. Også antallet biltyverier har gått ned. Fra 2020 til i fjor sank antallet boliginnbrudd meldt til forsikringsselskapene med 18,6 prosent, og endte på 23.780 innbrudd, viser tall fra Finans […]

Økt innsats for å redusere den alvorlige kriminaliteten

BILDET: Politimester Ole Bredrup Sæverud -Både organisert kriminalitet, familievold og seksuelle overgrep skaper store og alvorlige samfunnsvirkninger. Det er derfor viktig at vi som politi evner å øke vår innsats for å redusere denne kriminaliteten. Når vi gjør opp status for 2021, er dette noe vi må ta med oss videre inn i 2022, sier […]