Kulturminnefondets Formidlingsstipend 2022 søker kandidater

BILDET: Tine Sundtoft. Foto: Tom Gustavsen Styret i Kulturminnefondet skal igjen kaste heder og ære over en person som formidler kulturhistorie, kulturarv og kulturminner på en måte som begeistrer lytterne. – Dette handler om å fremsnakke historien, slik at vi forstår hvorfor metoder og teknikker ble brukt før, og hvilken relevans de har i dag. […]