492 prosjekter for barn og unge får støtte fra Sparebankstiftelsen DNB

Sparebankstiftelsen DNB tildeler nå 345,3 millioner kroner fordelt på 492 store og små prosjekter. Felles for prosjektene som får støtte er at de skal bidra til at flere barn og unge kommer i aktivitet, opplever mestring og føler tilhørighet. Søknadsfristen var 1. april, og 45 prosent av søknadene er innvilget. Stiftelsen eier 8,4 prosent av […]