Rapport for 4. kvartal og foreløpig årsresultat 2021

Olav Thon Eiendomsselskap hadde en solid avslutning på 2021, og i 4. kvartal ble resultatet før skattekostnad 2.085 millioner kroner. For året 2021 oppnådde Olav Thon Eiendomsselskap et resultat før skattekostnad på 4.774 millioner kroner, en økning fra 338 millioner i 2020. I forhold til 2020 er resultat økningen på over 4,4 milliarder kroner, en […]