Kvinnelige styreledere leverer bedre resultat

BILDET: Kvinnelig styreledere gjør det bedre i de store bedriftene og de blir stadig flere. Kvinnelige styreledere leverer betydelig bedre økonomiske resultater enn mannlige styreledere i bedrifter med mer enn 150 millioner kroner i omsetning. Også egenkapitalandelen i alle bedrifter med kvinnelig styreleder er jevnt høyere. Dette viser en fersk analyse utført av Dun & […]

Kvinnedagen 8. mars: Naturforvaltning og likestilling, hva er koblingen?

BILDET: Bærekraft og likestilling er en av parolene i en rekke 8. marstog tirsdag. Kilden oppsummerer nå kunnskap på feltet i et politikknotat. Foto: iStockphoto Kilden kjønnsforskning.no tar initiativ til en offentlig debatt om hva likestilling har å si for forvaltning av våre felles naturressurser. «Likestilling nå, for en bærekraftig morgendag». Det er FNs slagord […]