Trenger mer hurtiglading for biler og lastebiler

BILDET: I dag er det rundt 470 000 elektriske lette kjøretøy (person- og varebiler) og rundt 660 elektriske tunge kjøretøy (lastebiler og busser) på norske veier. Foto: Patrik Olsson/Swerock Et nytt kunnskapsgrunnlag peker på et stort behov for flere hurtigladere både for personbiler og lastebiler. Statens vegvesen og Miljødirektoratet har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet og […]

Kunnskapsgrunnlaget om utbygging av ladeinfrastruktur er klart

-Klimakrisen er en vår tids største utfordringer. I Norge står veitrafikken for nær 20 prosent av Norges utslipp, og det er vi nødt til å gjøre noe med. Elbiler er en del av løsningen. Derfor skal vi legge til rette for flere og bedre ladestasjoner. Når vi nå har fått kunnskapsgrunnlaget fra Statens vegvesen og […]