Foreslår mindre justeringer i laksefisket

BILDET: Miljødirektoratet foreslår nødvendige endringer av bestemmelser for fiske etter laks, sjøørret og sjørøye, i til sammen 33 vassdrag og to sjøregioner. Høringsfristen er 31. mars. Foto: Jarl Koksvik. Reisa i Troms foreslås ikke åpnet for laksefiske. Ellers kun små endringer i Miljødirektoratets forslag til reguleringer av laksefisket. Hovedregulering av laksefiske skjer hvert femte år, […]

Tidenes dårligste laksefiske i fjor

-Vi forventet noe lavere fangst etter skjerpede reguleringer i fjor, men tidenes dårligste lakseår bekymrer oss, sier miljødirektør Ellen Hambro. Statistisk sentralbyrå (SSB) har i dag publisert den nasjonale statistikken for fangst av laks, sjøørret og sjørøye i elv. Den viser at vi ikke har hatt mindre fangst i elv siden 1956, og den gang […]