Arbeidsledigheten faller – rekordmange ledige stillinger

Ved utgangen av februar er 5 718 personer registrert helt arbeidsledige hos NAV i Vestfold og Telemark. Det tilsvarer 2,8 prosent av arbeidsstyrken. På landsbasis er ledigheten 2,3 prosent. Kun Oslo har høyere ledighet enn Vestfold og Telemark med 2,9 prosent. -Det er rekordhøy etterspørsel etter arbeidskraft i Vestfold og Telemark. I enkelte bransjer er […]

Jobbanalytiker: – Det har aldri vært så mange ledige stillinger før!

2021 var et knallår for arbeidsmarkedet, tross nedstengning på slutten av året, viser ferske tall fra FINN jobb. åren 2021 markerte starten på det som skulle vise seg å bli tidenes år for stillingsmarkedet i Norge. Tall fra FINN jobb for første halvår tydet på at usikkerheten og uroen som hadde preget arbeidsmarkedet i koronaåret […]

Rekordmange ledige stillinger, samtidig som arbeidsledigheten øker

I januar var 6.290 personer i Vestfold og Telemark registrert som helt arbeidsledige. Dette utgjør 3,1 prosent av arbeidsstyrken, og er høyere enn landsgjennomsnittet som er 2,6 prosent. Vestfold og Telemark er det fylket med nest høyest arbeidsledighet i landet. Bare Oslo har en høyere andel med 3,5 prosent. Flere permitterte og arbeidsledige Siden desember […]