Mestringskurs for unge eldre

Tønsberg Kommune arrangerer et mestringskurs for unge eldre i alderen 60-75 år, som er i en overgangsfase. Hensikten med kurset er å skape motivasjon til å ta gode valg som kan være med på å endre levevaner i en helsefremmende retning. VILDE SUNDET tekst Gode levevaner Det er psykolog Tone Hansen (50) som leder dette […]