Kvinnedagen 8. mars: Naturforvaltning og likestilling, hva er koblingen?

BILDET: Bærekraft og likestilling er en av parolene i en rekke 8. marstog tirsdag. Kilden oppsummerer nå kunnskap på feltet i et politikknotat. Foto: iStockphoto Kilden kjønnsforskning.no tar initiativ til en offentlig debatt om hva likestilling har å si for forvaltning av våre felles naturressurser. «Likestilling nå, for en bærekraftig morgendag». Det er FNs slagord […]