Søk om lønnsstøtte frå 10. februar

Arbeidsgivarar kan frå 10. februar søkje om lønnsstøtte for desember 2021. Lønnsstøtteordninga gjeld skattepliktige føretak som har fall i omsetning grunna smitteverntiltak, og ordninga skal bidra til at tilsette ikkje vert permitterte. Søknadsportalen for lønnsstøtte opna 10. februar. Søknader for januar og februar kan sendast inn frå 10. april og endeleg søknadsfrist for desember, januar […]