Tre klagesaker for MFU om små-is som alle ledet til frifinnelse

Tre forskjellige foretak har i 2021 vært innklaget for MFU for markedsføring av små-is. Tre forskjellige foretak har i 2021 vært innklaget for MFU for markedsføring av små-is. I den ene saken var Isbilens lydmarkedsføring til behandling. De to andre sakene gjaldt henholdsvis oppstilling av isplakat og emballasje med figurer som retter seg mot barn. […]