Landbruks- og matministeren iverksetter tiltak for å sikre norsk matkornproduksjon

BILDET: Landbruks- og matminister Sandra Borch. Foto: Torbjørn Tandberg. Krigen i Ukraina gir usikkerhet rundt utviklingen i verdensøkonomien og det globale matvaremarkedet. For å øke nasjonal selvforsyning vil Regjeringen gi norske bønder økonomisk sikkerhet for å produsere matkorn gjennom å tilby økt målpris og økte tilskudd i vårens jordbruksoppgjør. Landbruks- og matminister Sandra Borch er […]