Vil redusere matsvinn med 50 prosent

Sykehusene i Helse Sør-Øst skal redusere matsvinn med 50 prosent innen 2030. Det er ett av miljømålene som nylig ble vedtatt av styret i Helse Sør-Øst RHF. I 2019 ble det kastet 957 tonn våtorganisk avfall ved sykehusene i Helse Sør-Øst. I 2020 var mengden redusert med mer enn 100 tonn, men tallet skal betydelig […]

La Baguette: – Bidrar med å minimere matsvinn

I Norge utgjør det kartlagte matsvinnet 417.000 tonn per år, noe som hovedsakelig fordeler seg på forbrukere, matindustrien, dagligvare og serveringsbransjen. En aktør som ønsker å bidra med å minimere matsvinnet er serveringstedet La Bagutte i Tønsberg. HINA ASLAM tekst og foto –Vi ønsker å fremme bærekraft og samtidig vise at vi tenker på kloden […]