Kraftig økning i legemiddelbruken i fjor

Fra 2020 til i fjor økte nordmenns legemiddelforbruk med 4,4 prosent. Det er en vesentlig større økning enn årene før. Det viser tall Apotekforeningen har innhentet fra Farmaloggs legemiddelstatistikk. Fordelt pr innbygger var økningen på 4,4 prosent, justert for befolkningsøkningen fra 2020 til -21. Totalt økte forbruket med 4,8 prosent, målt i antall døgndoser av […]