To klagesaker for MFU om produktet Smiley Kids som begge ledet til frifinnelse

CC Norway AS har i to saker for 2021 vært innklaget for MFU for markedsføring av produktet Smiley Kids. Fruktdrikken er omfattet av produktlisten fordi juicen er tilsatt søtstoff. CC Norway AS har i to saker for 2021 vært innklaget for MFU for markedsføring av produktet Smiley Kids. Fruktdrikken er omfattet av produktlisten fordi juicen […]

Tre klagesaker for MFU om små-is som alle ledet til frifinnelse

Tre forskjellige foretak har i 2021 vært innklaget for MFU for markedsføring av små-is. Tre forskjellige foretak har i 2021 vært innklaget for MFU for markedsføring av små-is. I den ene saken var Isbilens lydmarkedsføring til behandling. De to andre sakene gjaldt henholdsvis oppstilling av isplakat og emballasje med figurer som retter seg mot barn. […]