Statsbudsjettet: Skremmende at arbeid mot atomvåpen ikke prioriteres nå

Norsk Folkehjelps generalsekretær Henriette Westhrin er svært kritisk til at regjeringen i sitt forslag til statsbudsjett for 2023 ikke bare bryter løftet fra regjeringserklæringen om å øke Norges innsats for kjernefysisk nedrustning, men til og med kutter i budsjettet for slikt arbeid og stanser all støtte til organisasjoner som arbeider mot atomvåpen. -Det er skremmende, […]

Statsbudsjettet: – Et budsjett som spenner ben på småbedriftene

Regjeringens forslag til statsbudsjett reflekterer ikke den kritiske situasjonen mange små og mellomstore bedrifter står i. – Og verre skal det bli, sier SMB Norge-sjef Jørund Rytman. Torsdag 6. oktober la finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) frem regjeringens forslag til statsbudsjett. I forkant har en rekke lekkasjer tegnet et dystert bilde for landets småbedrifter. – […]

Statsbudsjettet: Høyere bompenger, lavere veibudsjetter

-Dette er et grått statsbudsjett for bilistene. Nye avgifter, bompengerekord og kutt i veimidlene gjør dette til et budsjett som det er lite å juble for, sier NAF-sjef Stig Skjøstad. I tillegg til å utsette en rekke riksveiprosjekter unngår regjeringen å levere på egne løfter om rassikringsmidler og fylkesveiløft. På toppen av alt varsles det […]

Statsbudsjettet: Elevorganisasjonen jubler

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet å øke utstyrsstipendet med 50 millioner kroner. Leder i Elevorganisasjonen, Aslak Berntsen Husby, jubler over nyheten og sier det er et bra steg vekk fra en skole hvor elevers økonomi begrenser utdanningsvalg, men han forventer at dette er starten på en fullfinansiering. -Vi er kjempefornøyd med at regjeringen velger å satse […]

Statsbudsjettet: – Uten strakstiltak får statsbudsjettet store konsekvenser

Sosialarbeidere frykter de sosiale konsekvensene av statsbudsjettet. – Vi risikerer et større, farligere utenforskap. På forhånd varslet regjeringen et «stramt, men rettferdig» statsbudsjett. Selv om FO ser en tydelig sosial profil i budsjettet, er de bekymret for dem som får det vanskeligst i harde tider. – Vi er enige i at de med sterkest rygg skal […]

Statsbudsjettet: Jubler over regjeringens tiltak mot deltidsarbeid

Forbundsleder Christopher Beckham jubler over økning av fagforeningsfradraget og regjeringens tiltak mot deltidsarbeid. Dette vil fremme likestilling, sier han. Torsdag morgen la Støre-regjeringen frem statsbudsjett for 2023. Fagforeningslederen er glad for anerkjennelsen av det organiserte arbeidslivets rolle. I budsjettet kommer prosjektmidler til å følge opp regjeringens heltidsnorm. Midlene skal kunne benyttes til gjennomføring av forsøksprosjekter. […]

Statsbudsjettet: Blir svært tøft for kommunesektoren

-Rammene for kommuneøkonomien neste år i statsbudsjettforslaget vil gi tøffe vilkår for kommunenes og fylkeskommunenes muligheter til å gi innbyggerne et godt tjenestetilbud, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen. – Den ekstraordinære situasjonen med betydelig prisvekst og renteøkning gir stor uro for kommuner og fylkeskommuner som skal i gang med sitt budsjettarbeid, sier hun. […]

Statsbudsjettet: Stramt budsjett for riksveiene

Med unntak av to OPS-prosjekter betyr regjeringens forslag til statsbudsjett bråstopp for nye store veiprosjekt for Statens vegvesen i 2023. I forslaget reduseres Vegvesenets investeringer med 2,6 milliarder. Dette er et meget stramt budsjett. Vi har hatt en flat bevilgning de siste tre årene, samtidig som prisveksten er høy innenfor drift, vedlikehold og utbygging. Når […]

Største nettosalg av fond siden mars 2020

September ble blodrød på verdens børser, og fondskundene lempet ut aksjefond. I september nettosolgte Nordnets kunder aksjefond for 662 millioner kroner. Det er nesten på nivå med «coronamåneden» mars 2020. Nettosalget av rentefond var på 88 millioner i september, mens kombinasjonsfond ble nettokjøpt for 8 millioner. Totalt kjøpte Nordnets kunder fondsandeler for 764 millioner og solgte […]

Frivillighet Norge: Forventer statsbudsjett uten kutt

Om regjeringen ikke fullfinansierer momskompensasjonen og kutter til frivilligheten, er det et løftebrudd til frivilligheten i en krevende periode, mener Frivillighet Norge. – I hele 2022 har vi feiret frivillighetens år. Vi forventer at regjeringen ikke avslutter markeringsåret med å sende frivilligheten inn i 2023 med dårligere rammevilkår.  For at frivillige organisasjoner skal fortsette å […]