Arbeidsmarkedet i Norden trenger enklere skatteregler

Den nordiske skatteavtalen må forenkles hvis vi vil øke arbeidskraftens frie bevegelighet i Norden. Det blir sagt i en fersk rapport som også gir forslag til konkrete tiltak for hvordan dette skal skje. For fire år siden ble de nordiske statsministrene enige om en visjon om at Norden skal være verdens mest bærekraftige og integrerte […]

Mer til fellesskapet til tross for lavere resultat

Prisene i kraftmarkedet falt første halvår i 2023 med 34 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. For Skagerak Kraft veier økt kraftproduksjon til en viss grad opp for prisfallet, mens lavere kraftpriser påvirker resultatene til Lede og Skagerak Varme positivt. Brutto driftsinntekter i Skagerak-konsernet ble første halvår i år 4114 millioner kroner mot 4317 […]

Reiseliv blir neste nasjonale eksportsatsing

Torsdag 7. september annonserte næringsministeren at reiseliv blir den femte eksportsatsingen i regjeringens eksportreform Hele Norge eksporterer. Satsingen skal bidra til økt eksport og bidra til en mer konkurransedyktig reiselivsnæring som både er mer bærekraftig og lønnsom. – Reiseliv er Norges femte største eksportnæring. Det er økt etterspørsel etter bærekraftige reisemål og autentiske opplevelser. Norge […]

En milliard til KI-forskning: – Personvernet må ikke ofres

-Vi må kunne gripe inn hvis algoritmene «går bananas», mener IKT-ekspert Per Øyvind Hodøl. NITO ser på det som et skritt i riktig retning at det settes av én milliard til forskning på kunstig intelligens og hva slags konsekvenser teknologien kan ha for det norske samfunnet. Den teknologiske utviklingen går veldig fort, og vi er […]

Foreløpige anslag for produksjonssvikt

Landbruksdirektoratet har innhentet prognoser for produksjonssvikt etter sommerens tørke og flom. Disse tilsier et omfang i overkant av 6.600 søknader, og rundt 560 millioner kroner i tilskudd. Produsenter av korn og grovfôr er særlig berørt. Omfanget er størst i Oslo og Viken og i Innlandet som ble rammet av tørke og deretter flom. Her er […]

Hver fjerde bedrift mener at kommunens næringspolitikk er dårlig.

Virkes lokalvalgsundersøkelse finner at mange bedrifter er misfornøyde med kommunens saksbehandlingstid og tilgangen på arbeidskraft. En undersøkelse utført av Hovedorganisasjonen Virke viser at hver fjerde virksomhet vurderer næringspolitikken i sin kommune som dårlig. Spesielt stor er misnøyen med kommunal saksbehandlingstid, en sak flertallet også trekker frem som viktig. Vi ser blant annet at virksomhetene i […]

Ny og urovekkende rapport om tilstanden i Arktis

Denne uken meldte Meteorologisk institutt om flere temperaturrekorder på Svalbard i sommer, som igjen har ført til ny rekord for tining av permafrosten. En ny rapport som oppsummerer klimaet for hele Arktis i 2022 viser at det også er en rekke andre konsekvenser som utspiller seg. En ny og urovekkende rapport viser hvor store konsekvensene […]

Her er de nominerte til Nordisk råds miljøpris 2023

Grønlands første gjenbruksbutikk, gjenvunne tekstilfibre, sirkulær klesdesign og et rammeverk for moteuker er blant de sju nominerte til Nordisk råds miljøpris 2023. Nordisk råds miljøpris setter i år søkelyset på tekstilindustrien og dens miljømessige og klimamessige utfordringer. Miljøprisen 2023 tildeles en nøkkelaktør som fremmer den systemiske omstillingen av tekstilindustrien og tekstilforbruket i retning av global […]

Den siste norske sjømann?

Norge er en stolt sjøfartsnasjon med lange tradisjoner. Hvis Regjeringen og Stortinget sover ved roret, er skatte-direktoratet nå i ferd med å kjøre nærskipsfarten, lokalsamfunn og norske sjøfolk på skjæret. Kronikk av Kystrederiene, Brønnbåteiernes Forening og Norske Skipsverft Det som står på spill er rett og slett fremtiden til over 15 000 sjøfolk innen nærskipsfarten, […]