Det haster å håndtere akselererende klimarisiko

BILDET: Det haster å tilpasse oss klimaendringene: Enhver økning i global oppvarming vil føre til at ekstremvær vil komme oftere og bli mer intense. Frognerstranda Camping ved Årnes står under vann på grunn av flommen i Glomma i mai 2018. Foto: Cornelius Poppe. FNs klimapanel: Klimaendringene truer livsgrunnlaget vårt. De mest sårbare rammes hardest. Handlingsrommet […]

Miljødirektoratet: 85 millioner til å sikre naturarven i verneområder

BILDET: Den to km lange naturstien ved Håheller i verneområdet Setesdal-Vesthei-Ryfylkeheiene er tilrettelagt for besøkende med informasjon og utkikkspunkt. Dette er et kanaliseringstiltak for å beskytte villreinen i området samtidig som det gir folk en fin naturopplevelse. Foto: Miljødirektoratet. Over hele landet har forvaltningsmyndigheter for verneområder fått tildelt midler til å ivareta den mest verdifulle […]

Stort uttak av jerv i lisensfellingsperioden

BILDET: Stortinget har vedtatt et bestandsmål på 39 årlige ynglinger.|Foto: Bård Bredesen/Naturarkivet Totalt 75 jerver er belastet kvoter for lisensfelling av jerv i Norge denne vinteren. Spesielt i Innlandet har det vært et høyere uttak enn tidligere. Det er positivt å se at lisensfellinga har vært mer effektiv enn tidligere år. Dette vil trolig bidra […]

Desse kommunane vil ha Klimasats i 2022

BILDET: Halverer utslepp av klimagassar på anleggsområde i forhold til konvensjonell anleggsdrift: Asker kommune med Klimasats-prosjektet «Bruk av utslippsfrie gravemaskiner i Kirkeveien» fekk støtte til å bruke elektriske gravemaskinar til anleggsprosjektet Kirkeveien i Asker sentrum. F.v.: Kristine Iversby, Asker kommune, Jonas Tautra Vevatne, Asker kommune, Stein Hov, Norbetong, Tomas Wamstad, Kodyna AS. Foto: Christina Ek […]

Miljødirektoratet: Nye jakt- og fangsttider fra 1. april 2022

De fleste av dagens jakttider videreføres de neste seks årene. Jakt på rødvingetrost og heilo stanses og bestemmelsene for noen arter av sjøfugl justeres. Miljødirektoratet har fastsatt forskrift om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun som skal gjelde for jaktsesongene fra og med 1. april 2022 til og med 31. mars 2028. […]

Ny oversikt hjelper utbyggere å unngå truet natur

-For å kunne bevare viktig natur må vi vite hva vi har, sier miljødirektør Ellen Hambro. 98 typer truet natur i pressområder ble kartlagt i fjor. Endring i arealbruk er den største trusselen mot naturen i dag, ifølge FNs naturpanel. Men hvordan skal vi unngå at truet natur blir omgjort til motorvei eller hyttefelt, uten […]