Klart for Norges største miljødugnad for barn!

Denne uka gikk startskuddet for den tiende utgaven av Batterijakten. I løpet av tre uker skal over 16.000 fjerdeklassinger konkurrere om å samle inn flest mulig brukte batterier og levere dem til gjenvinning. Batterijakten er en landsdekkende skolekonkurranse for fjerdeklasse, hvor elevene lærer om gjenvinning, kretsløpstenkning og hvordan vi kan bli bedre på å ta […]