Lager miljøgate i Semsbyen

Nå har arbeidene med å omskape Semsbyveien til en mer trafikksikker miljøgate startet. ESPEN JØRGENSEN tekst og foto Arbeidene skal foregå på strekningen fra Askehaugveien til Andebuveien i Sem sentrum, og hvis alt går etter planen er man ferdig i november i år. Ivaretar myke trafikanter  Hensikten med prosjektet er å gi gående og syklende […]