Motvind Norge krever respekt for urfolks rettigheter og at eierne av vindanleggene tar ansvar

Motvind Norge hadde markeringer ved Statkraft sitt kontor i Oslo, ved Trønderenergi sitt bygg i Trondheim og ved Olje- og energidepartementet. Statkraft og Trønderenergi er store eiere i vindkraftanleggene som ble dømt i Høyesterett. Motvind Norge aksjonerte mot disse for å påpeke eieransvaret for å følge menneskerettighetene. Høyesterett har i en enstemmig dom i oktober […]