Vannet stiger i norske myrer – 63 km grøfter tettet i 2021

Verdens våtmarksdag 2. februar: 25 grøftede myrområder i Innlandet, Oslo og Viken, Trøndelag og Vestfold og Telemark fylke ble restaurert i 2021. Nå står nye områder for tur. Vi har fått umiddelbar respons fra naturen flere steder etter restaurering, og vi ser at våtmarksfugler og insekter vender tilbake til de våte områdene. I tillegg vet […]