Statsbudsjettet: Høyere bompenger, lavere veibudsjetter

-Dette er et grått statsbudsjett for bilistene. Nye avgifter, bompengerekord og kutt i veimidlene gjør dette til et budsjett som det er lite å juble for, sier NAF-sjef Stig Skjøstad. I tillegg til å utsette en rekke riksveiprosjekter unngår regjeringen å levere på egne løfter om rassikringsmidler og fylkesveiløft. På toppen av alt varsles det […]

Statsbudsjettet: Elevorganisasjonen jubler

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet å øke utstyrsstipendet med 50 millioner kroner. Leder i Elevorganisasjonen, Aslak Berntsen Husby, jubler over nyheten og sier det er et bra steg vekk fra en skole hvor elevers økonomi begrenser utdanningsvalg, men han forventer at dette er starten på en fullfinansiering. -Vi er kjempefornøyd med at regjeringen velger å satse […]

Statsbudsjettet: – Uten strakstiltak får statsbudsjettet store konsekvenser

Sosialarbeidere frykter de sosiale konsekvensene av statsbudsjettet. – Vi risikerer et større, farligere utenforskap. På forhånd varslet regjeringen et «stramt, men rettferdig» statsbudsjett. Selv om FO ser en tydelig sosial profil i budsjettet, er de bekymret for dem som får det vanskeligst i harde tider. – Vi er enige i at de med sterkest rygg skal […]

Statsbudsjettet: Jubler over regjeringens tiltak mot deltidsarbeid

Forbundsleder Christopher Beckham jubler over økning av fagforeningsfradraget og regjeringens tiltak mot deltidsarbeid. Dette vil fremme likestilling, sier han. Torsdag morgen la Støre-regjeringen frem statsbudsjett for 2023. Fagforeningslederen er glad for anerkjennelsen av det organiserte arbeidslivets rolle. I budsjettet kommer prosjektmidler til å følge opp regjeringens heltidsnorm. Midlene skal kunne benyttes til gjennomføring av forsøksprosjekter. […]

Statsbudsjettet: Blir svært tøft for kommunesektoren

-Rammene for kommuneøkonomien neste år i statsbudsjettforslaget vil gi tøffe vilkår for kommunenes og fylkeskommunenes muligheter til å gi innbyggerne et godt tjenestetilbud, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen. – Den ekstraordinære situasjonen med betydelig prisvekst og renteøkning gir stor uro for kommuner og fylkeskommuner som skal i gang med sitt budsjettarbeid, sier hun. […]

Statsbudsjettet: Stramt budsjett for riksveiene

Med unntak av to OPS-prosjekter betyr regjeringens forslag til statsbudsjett bråstopp for nye store veiprosjekt for Statens vegvesen i 2023. I forslaget reduseres Vegvesenets investeringer med 2,6 milliarder. Dette er et meget stramt budsjett. Vi har hatt en flat bevilgning de siste tre årene, samtidig som prisveksten er høy innenfor drift, vedlikehold og utbygging. Når […]

Starter opp landsdekkende kreftsamarbeid

I ti år har Circle K samlet inn penger til kreftsaken i Norge. Nå går selskapet inn i et storstilt samarbeid med stiftelsen Aktiv mot kreft. – Kreftsaken ligger vårt hjerte nær. Alle kjenner noen som har hatt kreft, eller er selv rammet. Derfor ønsker vi sammen med kundene våre å fornye innsatsen mot kreft, […]

Økning i konkurser første halvår 2022

Halvveis gjennom 2022 kan vi konstatere at det er en økning i konkurser på 5,6 prosent sammenlignet med 2021. Hele 7617 personer har mistet jobben som følge av konkurser så langt i år, en økning på 26,2 prosent sammenlignet med første halvår 2021. Dette viser konkursstatstikken til data og analyseselskapet Dun & Bradstreet. Juni ble […]

Fikk 220.000 NOK for å innføre digitalt inkubatorprogram

Norge trenger flere nye, private arbeidsplasser. Regiondirektør i NHO Vestfold og Telemark, Kristin Saga, sier det må skapes 250.000 nye private arbeidsplasser innen 2030 for å opprettholde dagens velferdsnivå. Flere som har en forretningsidé i magen må derfor starte nye bedrifter. Men å starte en bedrift er både spennende og til tider ekstremt krevende. Mange […]

Ny ledergruppe i NRK Vestfold og Telemark

Distriktsredaktør Kristin Monstad innfører tre nye redaktørlinjer og setter sammen en helt ny ledergruppe i NRK Vestfold og Telemark. Den nye ledergruppen ble presentert på allmøte for de ansatte i forrige uke. Den består av: Nyhetssjef dagsorden – Richard Aune (49) Nyhetssjef direktejournalistikk – Håkon Eliassen (33) Redaksjonssjef visuell og unginnhold – Hilde Martine Lindgren […]