Har 54,5 millionar kroner som skal styrke sjøtransporten

Kystverket sit med ein tilskotspott til nærskipsfart på 54,5 millionar kroner som skal styrke konkurranseevna til sjøtransporten. Fristen for å søke er 15. mai 2022. Tilskot til nærskipsfart (tidlegare tilskot til godsoverføring) skal legge til rette for ein konkurransedyktig sjøtransport, slik at sjøvegen blir vald for transport av gods der dette er mogeleg. Ordninga er […]