WWF Verdens naturfond: Ny WWF-rapport: Plastforurensning i havet firedobles innen 2050

BILDET: Generalsekretær i WWF Verdens naturfond, Karoline Andaur. FOTO: Elin Eike Worren / WWF Verdens naturfond Estimater for plastproduksjon tilsier at plastforurensing vil fortsette å øke og nå kritiske nivåer i årene fremover. – Plastforsøpling er et globalt problem, og vi trenger globale løsninger for å takle den, sier generalsekretær i WWF Verdens naturfond, Karoline […]

Ny oversikt hjelper utbyggere å unngå truet natur

-For å kunne bevare viktig natur må vi vite hva vi har, sier miljødirektør Ellen Hambro. 98 typer truet natur i pressområder ble kartlagt i fjor. Endring i arealbruk er den største trusselen mot naturen i dag, ifølge FNs naturpanel. Men hvordan skal vi unngå at truet natur blir omgjort til motorvei eller hyttefelt, uten […]

Naturen inn i hjem og jobb

Jørn Viumdal fra Duken har skrevet en bestselger – en bok som er solgt til over 100 land og oversatt til 21 språk. Boka Skogluft-effekten handler om å gjenskape kontakten mellom mennesker og natur, og nå får firmaet et innovasjonslån for å ta ideen videre. BENTE WEMUNDSTAD tekst og foto Boka Skogluft handler om menneskenes […]

«Alt» om Tønsbergs natur i én database

En ny database med absolutt all kunnskap om naturen i Tønsberg kommune er nå på plass. Formålet er å beskytte truet natur, og at vanlig natur ikke blir bygget ned. Av Yngve Johnsen Den nye portalen fra Artsdatabanken forteller status for en hel rekke områder i Tønsberg. Alt fra truede fuglearter og forurenset grunn, via […]