Rekordlav arbeidsledighet

Arbeidsledigheten er fortsatt rekordlav. Ved utgangen av juli var totalt 6 480 personer i Vestfold og Telemark registrert som arbeidssøkere. Det er 834 færre enn i juni. Samtidig er det færre ledige stillinger. Det har vært nedgang i antall delvis arbeidsledige og arbeidssøkere på tiltak, mens noen flere har meldt seg som helt ledige arbeidssøkere […]

Hun blir ny avdelingsdirektør i NAV

NAV Vestfold og Telemark søkte etter en samfunnsengasjert ny avdelingsdirektør, og har funnet det. Tone Elisabeth Berge Hansen går fra jobbene som politisk leder i Vestfold og Telemark fylkeskommune og seksjonsleder ved sykehuset i Telemark, og blir NAVs nye avdelingsdirektør. Tone Berge Hansen følte at stillingen snakket til henne da den ble utlyst. Nå er […]

Flere ledige jobber enn arbeidsledige

Arbeidsledigheten fortsetter å falle. I mai var 4 166 personer registrert som helt arbeidsledige i Vestfold og Telemark. Samtidig var det 4 576 ledige stillinger i fylket. To prosent av arbeidsstyrken i fylket er helt uten arbeid. På landsbasis er ledigheten 1,6 prosent. Selv om ledigheten er rekordlav, er Vestfold og Telemark og Oslo de […]

Endelig nedgang i nye sykemeldte

Etter en stor økning i antall nye sykemeldte i Vestfold og Telemark de siste ukene, har tendensen snudd den siste uken. Selv om sykefraværet fremdeles er høyt, var det en nedgang i sykefraværet i de aller fleste bransjer. Færre var også sykmeldte på grunn av koronarelaterte diagnoser i uke 10. Sist uke ble 3 589 […]

Utbetalinger fra NAV i 2021- Seks av ti mottok ytelser

Tall fra NAV viser at 58 prosent av innbyggerne i Vestfold og Telemark mottok ytelser fra NAV i 2021. Det er en økning på 3 prosent sammenlignet med 2021. Utbetalingene må sees i sammenheng med økte ytelser for å dempe skadevirkningene av koronapandemien. 2021 utbetalte NAV 44,5 milliarder kroner til innbyggerne i Vestfold og Telemark. […]

Koronafraværet når nye høyder – flest nye sykmeldte i helse- og omsorgsyrker

Sykefraværet fortsetter å stige. Nå er mer enn dobbelt så mange sykmeldte enn på samme tid i fjor. Det er aldri tidligere registrert så mange nye sykmeldte med en koronarelatert diagnose. Sist uke ble 4.433 nye personer i Vestfold og Telemark sykmeldt. 56 prosent av disse ble sykemeldt på grunn av en koronarelatert diagnose. Flest […]

Aldri vært så mange nye sykmeldte med korona

Sist uke ble 4.022 personer i Vestfold og Telemark sykmeldt. 59 prosent av de nye sykemeldte hadde en koronarelatert diagnose. Det er aldri tidligere blitt registrert så mange nye sykmeldte med en koronarelatert diagnose som sist uke. Etter en økning på nyåret, og stabile tall på sykefraværet de siste ukene, har antallet nye sykemeldte i […]

Vestfold og Telemark har høyest andel unge uføre i landet

Andelen som mottar uføretrygd i Vestfold og Telemark er høyere enn landsgjennomsnittet, og antallet mottakere øker. Andelen unge uføre er høyest i landet . I desember 2021 mottok 35.032 personer i Vestfold og Telemark uføretrygd fra NAV. Dette utgjør 13,4 prosent av befolkningen, og er en økning på 297 personer sammenlignet med samme periode i […]

Mange bransjer med rekordhøyt sykefravær

Det koronarelaterte sykefraværet når stadig nye rekorder. Sist uke ble 3 800 personer i Vestfold og Telemark sykemeldt. Det er en økning på åtte prosent og 284 nye sykemeldte sammenlignet med uken før. 1.809 av de sykmeldte hadde koronarelatert sykdom. Flest nye sykmeldte i helse og omsorg Den siste uken ble det registrert 1.048 nye […]

Rekordmange ledige stillinger, samtidig som arbeidsledigheten øker

I januar var 6.290 personer i Vestfold og Telemark registrert som helt arbeidsledige. Dette utgjør 3,1 prosent av arbeidsstyrken, og er høyere enn landsgjennomsnittet som er 2,6 prosent. Vestfold og Telemark er det fylket med nest høyest arbeidsledighet i landet. Bare Oslo har en høyere andel med 3,5 prosent. Flere permitterte og arbeidsledige Siden desember […]

Aldri vært så mye koronarelatert sykefravær som nå

3.516 personer i Vestfold og Telemark ble sykmeldt i uke 3. Det har ikke tidligere vært så mange sykemeldte med koronarelaterte diagnoser som den siste uken. – Som følge av omikronspredningen stiger antall nye sykemeldte kraftig i nesten alle næringer. Økningen har vært spesielt stor i næringer som helse, sosial og undervisning, men også innen […]

Endringer i smitteverntiltakene påvirker arbeidsmarkedet

Utviklingen i arbeidsledigheten har dempet seg den siste uken med færre permitterte og nyregistrerte arbeidssøkere. Dette skyldes nok hovedsakelig endringer i smitteverntiltakene, sier Terje Tønnessen, direktør i NAV Vestfold og Telemark. Arbeidsmarkedet i Vestfold og Telemark i uke 3: I uke 3 har var det en økning i antall helt arbeidsledige med 73 personer. 3,1 […]

Tommy søkte ly i et båtvrak

Stig Søndenå var ute og gikk da han så bevegelser og hørte lyder komme fra en gammel og forfallen båt på land. Han kikket inn og fant Tommy Jensen (33) som hadde søkt ly for regnværet. BENTE WEMUNDSTAD tekst og foto Dette møtet resulterte i et Facebook-innlegg på siden som heter Tønsberg hjelper: «Er det […]

Ungdomskafé med svar på alt

En kombinasjon av internettkafé, arbeidsformidling for de yngste og informasjonssenter der ungdom kan få svar på det meste. Dette kan bli en realitet i Tønsberg. SILJE E. MOSSESTAD og MALIN FORSMO tekst TRI D. NGUYEN foto Hvis politikerne legger godviljen til kan ungdommen i Tønsberg få sitt eget «kinderegg», med tre tilbud på ett og […]