Undersøkelse om nordmenns oppfatning av NAV-brukere

BILDET: Dag Atle Meinich-Bache, daglig leder i Fretex Jobb. Foto: Tom Haga, Fretex. “Navere er late, snylter på staten og fortjener ikke støtte”. Disse påstandene lar seg ikke gjemme på nettet, men en undersøkelse viser hva befolkningen og arbeidsgivere egentlig tenker om de som mottar dagpenger fra NAV. Nå vil Fretex Jobb legge myten død. […]