Norsk Folkehjelp: 101 investorer sier nei til atomvåpen, ifølge ny rapport

Samtidig som det nærmer seg ett år siden FN-traktaten som forbyr atomvåpen trådte i kraft, viser rapporten fra den internasjonale kampanjen for å forby atomvåpen (ICAN) og nederlandske PAX at forbudet har hatt kraftige ringvirkninger. Rapporten har konkludert med at til sammen 101 finansinstitusjoner globalt nå har vedtatt retningslinjer som begrenser adgangen deres til å […]