Alt for mange ulovlige produkter selges på nett

BILDET: Smykker, leketøy, kjemiske produkter og biocider var blant forbrukervarene som ble kontrollert i denne europeiske tilsynsaksjonen. Foto: Miljødirektoratet Tre av fire kontrollerte varer oppfyller ikke kravene i miljøregelverket, og er ulovlige å selge. Det viser en stor europeisk kontroll. -Slike europeiske kontroller er viktige fordi landegrensene viskes bort på nett. Norske forbrukere handler også […]

Hver tredje har handlet via sosiale medier i Norden

Mens sosial shopping lenge har spilt en stor rolle i Asia og Amerika, er fenomenet nå i ferd med å etablere seg i Norden. En ny YouGov-undersøkelse viser at én av tre forbrukere i Norden har handlet via sosiale medier. 64 prosent av befolkningen i Norden har ikke prøvd sosial shopping, men 24 prosent kan […]

Vinje på netthandelstoppen i Vestfold og Telemark i 2021

Vinje er den kommunen i Vestfold og Telemark hvor det per innbygger ble handlet mest på nett i løpet av hele 2021. Deretter følger Nissedal og Porsgrunn. Samlet sett ble det imidlertid handlet litt mindre på nett i fylket enn gjennomsnittet for Norge i 2021. Det viser Klarnas salgsstatistikk fra 2021 og de mer enn […]

Sterk avslutning på året for handelen

Avbildet: Jarle Hammerstad, leder for bransjepolitikk i Virke. Nye tall fra SSB viser at pandemien bidro til et godt 2021 for detaljhandelen, og desember ble betydelig bedre enn ventet. Julehandelen avsluttet sterkt og var en god avslutning på et allerede godt år for detaljhandelen. Skiftende smitteverntiltak gjennom året rammer enkelte deler av handelen hardt, men […]