Seks av ti har tatt grep om personvernet sitt på nett

En fersk undersøkelse viser at hele 60 prosent av nordmenn er flinke til å ta grep for å sikre personvernet sitt på nett. Samtidig opplyser nærmere halvparten at de er usikre på hvordan man tar kontrollen over sine persondata. Nylig har Google gjennomført en personvernundersøkelse i den norske befolkningen. Funnene viser at ni av ti […]