Nille – både dømt og frifunnet av MFU

Nille har i 2021 vært innklaget for MFU for markedsføring rettet mot barn for tre forskjellige produkter. Nille har i 2021 vært innklaget for MFU for markedsføring rettet mot barn for tre forskjellige produkter. Nille er frifunnet i to av sakene og dømt i én. Samtlige saker har hatt emballasje som tema. I utgangspunktet er […]