– Nei, du kan ikke kreve å ha hjemmekontor

Men arbeidsgiver bør strekke seg for å tiltrekke seg og beholde nødvendig kompetanse. Kan jeg kreve hjemmekontor? Kan arbeidsgiver pålegge hjemmekontor? Hvilke regler gjelder for hjemmekontor. Dette er spørsmål mange nå stiller seg etter å ha jobbet hjemmefra i godt over to år. NITO-advokat Tone Bjellaanes, med spesialkompetanse innen arbeidsrett, mener at hjemmekontor er kommet […]

– Jeg frykter for framtida. Dette vil få store konsekvenser

– Jeg hadde ventet en større satsing på ingeniørkompetanse, både når det gjelder rekruttering av nye ingeniører og til etter- og videreutdanning, sier NITO-president Trond Markussen. 12. mai la regjeringen fram revidert nasjonalbudsjett, som er regjeringens mulighet til å justere kursen midtveis i året. Ikke nok penger til ingeniørstudier Ifølge Markussen er norsk økonomi under […]

Stor etterspørsel etter ingeniører gir grunnlag for god lønnsvekst

-Ingeniørene har store forventinger ved oppstart av årets lønnsoppgjør. Etterspørselen etter vår kompetanse er stor og da må arbeidsgiverne kjenne sin besøkelsestid, sier Trond Markussen, president i NITO. 9. mars startet lønnsoppgjøret for frontfaget. Det er Fellesforbundet i LO og Norsk Industri i NHO som er motparter, de har frist for å bli ferdige 31. […]