Regjeringen ber Jernbanedirektoratet om å gjennomføre en fullverdig konseptvalgutredning om Nord-Norgebanen

-En fullverdig konseptvalgutredning om Nord-Norgebanen vil gi oss nyttig kunnskap om hvordan jernbane mellom Fauske og Tromsø kan realiseres. Hvilke prosjekter regjeringen vil prioritere i nord, kommer vi tilbake til i neste nasjonale transportplan. I arbeidet med planen vil konseptvalgutredningen om Nord-Norgebanen være viktig, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård. Samferdselsdepartementet har i dag gitt Jernbanedirektoratet i […]