Nordisk ministerråd fryser samarbeidet med Russland

Nordisk ministerråd fryser samarbeid med Russland og Hviterussland. Avgjørelsen er tatt som en reaksjon på Russlands militære angrep på Ukraina. De nordiske samarbeidsministrene fordømmer på det kraftigste den uprovoserte, folkerettsstridige og illegitime russiske invasjonen av Ukraina. Russlands krigshandlinger er et angrep på den europeiske sikkerhetsstruktur. De nordiske landene står samlet i solidaritet med Ukraina og […]

Vil styrke det nordiske krisesamarbeidet

Foto: Johannes Jansson/norden.org De nordiske samarbeidsministrene er enige om at styrket nordisk samarbeid om kriseberedskap skal ha høy prioritet i tiden fremover. Det foregår allerede omfattende samarbeid på dette feltet, innenfor ulike nordiske rammer, men ikke minst pandemien har vist at det er rom for å videreutvikle og styrke dette arbeidet. I takt med den […]