Ukraina i fokus på Nordisk råds temasesjon

Russlands invasjon av Ukraina står øverst på dagsordenen når Nordisk råd samles til sin årlige temasesjon 21.–22. mars i Malmö. I tillegg til Ukraina vil rådet også diskutere sivilt krisesamarbeid og den nordiske velferdsmodellen. Hoveddebatten på temasesjonen, den såkalte aktualitetsdebatten 22. mars, vil handle om den russiske invasjonen og hva Norden kan gjøre for å […]