Uttalelse og vedtak fra idrettsstyret vedrørende Russland og Ukraina

Les uttalelse og vedtak fra idrettsstyret 10. mars vedrørende Russland og Ukraina. Norges idrettsforbund understreker at norsk idretts solidaritet retter seg mot Ukraina og ukrainsk idrett. Norges idrettsforbund ønsker ikke at barn skal utestenges fra idrettsarrangementer, og oppfordrer alle til å verne barna fra konflikter og krig. Vi ønsker å bruke idretten til å inspirere […]

Idretten trenger en bedre strømpakke

Norges idrettsforbund mener idretten er avhengig av bedre og bredere strømpakke. Det er positivt at regjeringen ser behovet for en kompensasjonsordning for idretten, men den må omfatte hele idretten slik at aktiviteten i idrettslagene kan opprettholdes. Mange idrettslag har store utfordringer knyttet til de høye strømregningene, og det kan bety redusert tilgang til idrettsanleggene og […]

Idretten samarbeider om å bli plastsmart

Norges idrettsforbund og WWF Verdens naturfond har siden 2019 hatt et samarbeidsprosjekt kalt «Plastsmart idrett». Hensikten har vært å redusere forbruket av unødvendig engangsplast innenfor idretten og minimere plastavfall som kommer på avveie fra idrettsaktiviteter. Foto: Lillehammer 2021 / Gisle Johnsen Prosjektet «Plastsmart idrett» har fått støtte av Handelens Miljøfond, som også har vært en […]

Klar tale fra Idrettspresidenten: – Nå må norsk idrett åpne fullt og helt

-Tiden er moden for full gjenåpning for absolutt alle medlemmer av norsk idrett. Fra og med neste uke forventer vi ingen restriksjoner som begrenser mulighetene til å gjennomføre trening, kamper, turneringer eller toppidrett, sier idrettspresident Berit Kjøll. På bakgrunn av at det nå varsles om at tiltakene i samfunnet bør trappes ned raskt adresserer idrettspresidenten […]