Nordmenn spiser for lite nøtter – forbruket bør dobles

Selv om helsefordelene ved et inntak på 30-60 gram nøtter daglig er godt dokumentert, spiser nordmenn fortsatt for lite nøtter. Tall fra Helsedirektoratet viser faktisk at nordmenn i snitt får i seg kun åtte gram per dag. rapporten «Norsk Kosthold 2020» fra Helsedirektoratet er det dokumentert at nordmenns forbruk av nøtter de siste ti årene […]