Nå lanseres «Snu i tide»

«Snu i tide» er digitalt, gratis og innfrir kompetansemålene for programfag friluftsliv i videregående skole. Lærere og elever både i grunnskolen og på høyskole/universitet, samt friluftsinteresserte i allminnelighet vil også ha nytte og glede av «Snu i tide» plattformen. Læremiddelet ligger åpent og tilgjengelig for alle på snuitide.no. Her får både lærere og elever veiledning […]