Svært godt arbeidsmarked for nyutdannete

Arbeidsmarkedet for nyutdannete teknologer og realister er nå meget sterkt. 93 prosent av kandidatene er i jobb fem måneder etter avsluttede studier. Dette er de beste tallene siden 2013. Arbeidsmarkedet for nyutdannete teknologer og realister med mastergrad har styrket seg det siste året, viser Teknas arbeidsmarkedsundersøkelse for 2021. Denne måler status blant nyutdannete Tekna-medlemmer fem […]