86 000 husstander fikk utbetalt bostøtte i januar

Bostøttemottakerne fikk i gjennomsnitt utbetalt 2 841 kroner i bostøtte, og i tillegg en ekstrautbetaling på 1 500 kroner til dekning av høye strømutgifter. Sammenliknet med desember 2021 økte antall husstander som fikk utbetalt bostøtte i januar med nesten 15 000. Det tilsvarer en økning på om lag 21 prosent. Økningen kom i stor grad […]

9.000 oppdrag utført

2021 ble et historisk år for Redningsselskapet. I sitt 130. år i kystfolkets tjeneste utførte selskapets mannskaper tett oppunder 9.000 oppdrag. Totalt utførte Redningsselskapets mer enn 90 redningsskøyter og -fartøyer nærmere 9.000 oppdrag i 2021, noe som gir økning på 14 prosent i antall oppdrag sett i forhold til 2019, og en økning på 5 […]