Ny rapport om økologisk tilstand i fjellområdene

Forskere har vurdert den økologiske tilstanden i fjellet i Norge. Tilstanden er vurdert å være innenfor det forskerne karakteriserer som god tilstand. For første gang har vi en helhetlig vurdering av den økologiske tilstanden i fjellet. Tidligere har vi kun vurdert hvordan det går med arter som lever i fjellet, men nå har forskerne også […]