Flere får bostøtte på grunn av høye strømpriser – du kan fortsatt søke

Om lag 90 000 husstander fikk utbetalt bostøtte i februar. Dermed har antall mottakere økt med drøyt 19 000 etter at bostøtten ble midlertidig styrket på grunn av høye strømutgifter. Du kan fortsatt søke om bostøtte for månedene ordningen gjelder, fram til 1. april. Bostøtten som ble utbetalt i februar er beregnet ut fra mottakerens […]