Vi fjernstyrer oss vekk fra sikkerhet

I flere omganger har vi nå styrt flere og flere kritiske oppgaver vekk fra plattformen og over til komfortable kontorer på land. Tidligere var fokuset å ha rett personell med rett kompetanse på rett sted, nå er det ikke lenger viktig for selskapene, men viktigst er å kutte og å spare. De kaller det utvikling […]