Det dør 237 fisk i minuttet i norsk fiskeoppdrett

BILDET: Oppdrettslaks. Istockphoto. Nylig la Veterinærinstituttet fram den årlige fiskehelserapporten som beskriver tilstanden i norsk fiskeoppdrett. Det er særdeles dyster lesing. Første kapittel i Veterinærinstituttets rapport starter med setningen «Det går på fiskehelsa løs», og det er ganske så presist oppsummert. Rapporten beskriver det som kort fortalt er skrekkelig forhold for fisken i oppdrettsproduksjonen. Det […]