Swedbank Economic Outlook: Oppgangen fortsetter

En svakere avslutning på fjoråret legger ingen demper på utsiktene for det nye året. Oppgangen fortsetter og norsk økonomi vil vokse over trend også i 2022. Likevel, knapphet på arbeidskraft, tiltakende inflasjon og husholdningenes rentesensitivitet vil være noe av det som vil prege et spennende makroår. God økonomisk vekst, understøttet av tiltakende lønnsvekst og fortsatt […]